Braingame

Braingame

Wat BrainGame?

Braingame Brian is een training waarbij uw kind door middel van een computerspel thuis kan trainen.
Er worden drie dingen getraind.

  • het verbeteren van impulscontrole (remmen)
  • mentaal schakelen (flexibiliteit)
  • werkgeheugen.

Deze vaardigheden worden ook wel “executieve functies” genoemd. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. De trainingstaken zijn verwerkt in de spelwereld, waardoor het voor kinderen aantrekkelijker is om de taken uit te voeren.

Voor wie?

De training is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Braingame Brian is ontwikkeld voor kinderen met ADHD of ADD die moeilijkheden hebben in de executieve functies (werkgeheugen, planningsvaardigheden, impulscontrole, flexibiliteit).

Belangrijk om te weten

De training wordt gezien als aanvulling op effectief gebleken behandelingen bij kinderen met ADHD. Braingame Brian kan niet als een op zichzelf staande behandeling worden gezien, maar moet ingebed worden in een bredere aanpak, bijvoorbeeld in combinatie met psycho-educatie. (uitleg over de sterke en minder sterke kanten en de impact hiervan op het dagelijks leven). Dit laatste kan ’t Tussenstation niet bieden.  

Voor sommige kinderen is het nodig om naast de training medicatie te gebruiken. Het is voor de meeste kinderen echter goed mogelijk de training Braingame Brian te doorlopen zonder medicatie

 

Werkwijze

Bij het intakegesprek kijken we samen of uw kind baat kan hebben bij deze training. Het is van belang dat uw kind de beschikking heeft over een laptop of pc die voldoet aan de systeemvereisten voor het programma. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten. Deze sessies worden in de thuissituatie gespeeld in een periode van 6 weken (4 sessies per week). Bij het startgesprek wordt de software gedownload en klaargezet door een gecertificeerde trainer. Daarna wordt de eerste sessie samen uitgevoerd met uw zoon of dochter, de behandelaar en u als ouder. U speelt tijdens de training een belangrijke rol door het coachen en motiveren van uw kind. Iedere twee weken wordt een individuele bijeenkomst met de trainer gepland, waarin uw kind gevolgd wordt en gemotiveerd en aangestuurd wordt om maximale resultaten te behalen. Ongeveer twee weken na het afronden van de taining wordt het evaluatiegesprek gevoerd.

Voor meer informatie over de training of over de mogelijkheden, kunt u vrijblijvend contact met ‘t Tussenstation opnemen.

Meer informatie kunt u vinden op de website over gaming en training