T Tussenstation | Cogmed werkgeheugen training

Cogmed werkgeheugen training

Wat is Cogmed werkgeheugen training?

Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen effectief software-trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel de concentratie te verbeteren. In een trainingsperiode van 5-6 weken, 5 dagen in de week, zo'n 45 minuten lang per sessie, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten. Ook zijn er andere protocollen waaruit gekozen kan worden.

 

 

blokken per week
duur (in weken) bij:
25 min per blok 35 min per blok 50 min per blok
5 8 weken 6 weken 5 weken
4 10 weken 8 weken 6 weken
3 14 weken 10 weken 8 weken
aantal blokken 40 30 25

 

Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve functioneren. Deze training draagt bij aan verbeterde aandacht, prestaties op school, thuis en op het werk.

Na een intake en startsessie doe je de trainingen gewoon thuis. Wekelijks is er telefonisch contact met de coach. Na de trainingen volgt een evaluatie. (zie ook werkwijze)

 

Voor wie?

Er zijn 2 versies:

 • Voor jonge kinderen (kleuterleeftijd) en mensen met een cognitieve beperking
 • Voor jongeren, volwassenen en senioren

Cogmed helpt je werkgeheugen te trainen via adaptieve opdrachten die zich aanpassen aan het niveau van de gebruiker. Een Cogmed werkgeheugentraining kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren en is niet alleen voor mensen met aandachtstoornissen of hersenbeschadigingen. Het is ook in te zetten bij bedrijven die prestaties van hun medewerkers willen verbeteren, in de sport en voor oudere mensen die helder willen blijven.

DOELGROEPEN

Kinderen

De werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen met leerproblemen zoals:

 • Concentratieproblemen
 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite hebben om met een taak te beginnen
 • Halverwege afhaken
 • Vaak niet opletten
 • Instructies niet kunnen opvolgen
 • Veel zitten dromen
 • Steeds om hulp vragen
 • Opdrachten vergeten
 • Druk en onrustig zijn
 • Slecht kunnen plannen
 • Spelregels niet goed begrijpen
 • Moeite hebben met (begrijpen) lezen/rekenen

Volwassenen

De werkgeheugentraining is geschikt voor volwassenen en senioren die hun rehabilitatie/herstel en productiviteit willen verbeteren omdat:

 • U dingen af en toe vergeet
 • U soms moeite heeft om uw aandacht ergens bij te houden
 • U moeite heeft met het volgen van een gesprek
 • Uw snelheid van denken trager is, zo ook de informatieverwerking
 • U moeite heeft zich te concentreren tijdens…
 • U snel bent afgeleid
 • U niet op woorden of namen van mensen kunt komen
 • U vergeet waar items (zoals sleutels) neergelegd zijn
 • U niet meer zo snel kunt rekenen en met getallen om kan gaan
 • U meer moeite heeft dan vroeger om nieuwe dingen te leren
 • U dingen steeds uitstelt
 • U moeite heeft met meervoudige dagelijkse activiteiten zoals koffie zetten of koken

 

VOORWAARDEN EN CONTRA-INDICATIE

Voorwaarden

 • Erg belangrijk is motivatie en doorzettingsvermogen
 • Tijd en rust en een positieve houding tijdens de training
 • De omgeving moet stil en/of afgesloten zijn
 • De omstandigheden zijn ook belangrijk: geen stress, verhuizing of rouw
 • De gebruiker moet beschikken over een computer met internet-verbinding

Belangrijk:

Cogmed Werkgeheugentraining is geen geneesmiddel voor ADHD/ADD of andere indicaties en ook geen vervanging voor geneesmiddelen of medische hulp! Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen. Cogmed is een training ter verbetering van het werkgeheugen

Conta-indicatie

De training is niet geschikt wanneer je kijkt naar de volgende indicaties:

 • Ernstige gedragsproblemen
 • Ernstige depressie
 • Ernstige angstigheid
 • Fotosensitieve epilepsie
 • Motorische beperkingen
 • Een steunsysteem dat over te weinig pedagogische kwaliteiten beschikt om het kind op een positieve wijze te kunnen ondersteunen

 

Werkwijze

Intake 

De Cogmed Coach bespreekt met de cliënt of met zijn/haar ouder(s) of de behandeling aansluit bij de hulpvraag/klachten en informeert de cliënt over Cogmed. Wanneer de klachten nog niet in kaart zijn gebracht of onderzocht, kan de Coach advies geven om meer diagnostiek uit te (laten) voeren door een bevoegd iemand. De intake beslaat minimaal één gesprek.

Startsessie

Wanneer de training geschikt is voor de cliënt, wordt deze uitgenodigd bij ’t Tussenstation voor de eerste trainingssessie. Het user-ID wordt dan aangemaakt; het trainingsweb wordt uitgelegd; er worden afspraken gemaakt en daarna starten we de eerste trainingsdag. Op deze manier krijgt de coach direct een goed beeld van de cliënt en zijn/haar manier van handelen. Hierna gaat de cliënt vijf weken thuis aan de slag.

Training

De cliënt kiest een training/ protocol die bij hem of haar past. Je kunt dus kiezen uit 25, 35 of 50 minuten trainen per blok. Voor jonge kinderen is Cogmed light. Deze 25 blokken duren 15 minuten. Bij kinderen dient er een trainingshulp aanwezig te zijn, om de training te begeleiden. De training vraagt dus ook een behoorlijke inspanning van de ouders of een andere trainingshulp. De Cogmed Coach is op de achtergrond aanwezig door de resultaten regelmatig te checken en er is in ieder geval eens per week telefonisch contact. Een goede motivatie en betrokkenheid van de cliënt is vereist.