Remedial teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent "herstellend lesgeven". Het op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding wanneer er problemen zijn met lezen, rekenen, spelling en de manier van leren (werkhouding- en concentratieproblemen).  Sommige leerproblemen zijn tijdelijk, waardoor achterstand kan ontstaan, die samen met een remedial teacher weer kan worden ingehaald. Andere leerproblemen zijn blijvend, maar kunnen met het aanleren van bepaalde vaardigheden toch verbeterd worden.
Tijdens de begeleiding wordt er gezocht naar de begeleidingsmogelijkheden die bij de leerstijl van uw kind passen. Er wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten van uw kind en er wordt naar een manier gezocht om zijn of haar leerprobleem of gedragsprobleem aan te pakken. De begeleiding is echt ‘maatwerk’.

Vaak hebben kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen negatieve gevoelens over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om kinderen te laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken, zodat ze weer plezier krijgen in het leren. Ieder kind is uniek en ieder kind leert op zijn of haar manier. Dit geldt ook voor de mogelijkheden om te kunnen leren.

 

Voor wie?


’t Tussenstation richt zich vooral op leerlingen van het Basisonderwijs en leerlingen van het Speciaal onderwijs. Deze hulp is mogelijk voor de volgende onderwijsleergebieden

 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Werkhoudingsproblemen
 • Concentratieproblemen

 

Werkwijze

Werkwijze

Na het eerste (telefonische) contact, maken we een afspraak. U geeft daarbij de hulpvraag aan en schetst achtergronden van het probleem. Daarna bespreken we in grote lijnen wat het plan van aanpak zou kunnen zijn. Er wordt vooral afgestemd op de behoefte van uw kind.  Indien nodig, wordt ook gezocht naar een goede afstemming met de school.
Indien al eerder bij uw kind een psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen, sluiten we het individuele begeleidingsplan hierop aan. Vaak zijn gegevens van school uit het leerlingvolgsysteem van belang om te zien waar uw kind zich exact bevindt. Mocht dit niet genoeg duidelijkheid verschaffen, dan is een pedagogisch-didactisch onderzoek ook mogelijk bij ‘t Tussenstation. Hierbij wordt dan gekeken naar:      

 • Wat kan uw kind al;
 • Wat lukt nog niet;
 • Hoe pakt uw kind zaken aan;
 • Hoe reageert uw kind op aangeboden leerstof afgewisseld met gesprekjes en spelletjes om hem/haar als persoon beter te leren kennen.

Wanneer u uw kind brengt of ophaalt, kunnen we kiezen voor een korte overdracht. Tussendoor is er ook de mogelijkheid om uw wensen en behoeften kenbaar te maken. Na ongeveer 6 weken vindt een eerste evaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken we of de tussendoelen zijn gehaald en welke acties er verder ondernomen moeten worden. Aan het einde van het traject wordt besproken of de einddoelen behaald zijn
Wat hierboven beschreven staat is een globale richtlijn. De behandelduur is afhankelijk van het soort problematiek. Ieder kind neemt zijn eigen rugzak mee, met daarin 'zijn eigen unieke ontwikkeling’ en met die rugzak gaan we aan de slag.

Methoden

’t Tussenstation probeert zoveel mogelijk aan te sluiten/ rekening te houden met de methodes die op school gehanteerd worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van:

 • Taal in Blokjes
 • Taal Staal en Taal Spelling
 • Rekensprint
 • Maatwerk
 • Lezen wat je kunt
 • Leesbalans
 • Leesweg
 • Concentreer en leer

Ook kan ’t Tussenstation hulp bieden bij faalangst en weerbaarheid:

 • Ho stop, tot hier en niet verder
 • Aardig vaardig
 • Vrienden voor kinderen
 • Vrienden voor jongeren
 • Kids ‘skills vaardigheden

Trainingen:

 • Cogmed-training
 • Braingame Brian
 • Hartcoherentie-training
 • Counseling